Časté otázky

Časté otázky

Je Vaša terapia bezpečná? Nemôže sa pri nej ublížiť? Bolí to?

Táto terapia je  bezpečná a pri akejkoľvek manipulácii sa snažím postupovať čo najjemnejším a najmenej bolestivým spôsobom. Bolestivosť záleží od zdravotného stavu a energetiky ošetrovaného, niekedy to naozaj zabolí, ale je to iba chvíľka a stojí to za to vydržať. Ak to ale chcem dostať na správne miesto, tak niekedy musím aj silno zatlačiť.

» «

Keď ma bolí rameno, prečo ma dávate do poriadku celého?

Vždy sa rieši celý organizmus ako celok, od prstov na nohách, až po riadiace systémy, pretože sa týmto uvoľní veľká,všetko uzdravujúca energia. A z mojej praxe viem, že napríklad za bolesťou ramena a rúk je často dislokácia stavca C7 a susedných stavcov chrbtice.

Veľmi podobne to funguje v celom organizme, pretože „všetko so všetkým súvisí„.

» « 

Môj otecko má 80 rokov môže absolvovať Vašu terapiu?

Samozrejme môže, terapia nie je obmedzená vekom, môj najmladší pacient mal 2 mesiace a najstarší 89 rokov. Rozhodujúce sú iba kontraindikácie, ktoré neumožňujú vykonať ošetrenie – viď TERAPIA.

» « 

Som objednaná ku Vám na terapiu, koľko by stálo diagnostikovanie zdravotného stavu môjho syna, ktorý príde so mnou?

V rámci Vám prideleného času je diagnostikovanie zdravotného stavu Vášho syna ,alebo inej osoby zdarma.

» « 

Koľkokrát je vhodné absolvovať ošetrenie a ako často?

To záleží od zdravotného stavu a degeneratívnych zmien v organizme, čím toho má človek viac, tým je potrebné vynaložiť väčšie úsilie na zmenu zdravotného stavu.

Keďže však ku mne spravidla chodia pacienti vo vážnom stave je vhodné terapiu zopakovať viac krát.

 

– ľahký stav –    1 terapia
– stredný stav – 2 terapie
– ťažký stav –    3 a viac terapií

 

Pravdou ale je, že už po prvom raze väčšina pacientov cíti veľkú úľavu. Prestávka medzi ošetreniami je minimálne 3 dni.

» « 

Absolvoval som Vašu terapiu 3 krát a cítim sa po dlhom čase veľmi dobre, ako si to môžem udržať?

Všetko, čo sa prejavuje na tele, má svoju duchovnú príčinu a poväčšine je odzkadlením životného štýlu ktorý človek vedie. Preto je veľmi vhodné zamyslieť sa nad tým,ako človek žije a čo môže zmeniť, aby sa mohol stať zdravším jedincom duchovne, duševne a aj fyzicky.

V každom prípade, každý z nás v podstate vie čo by mal robiť a ako by mal žiť, stačí tak aj konať, aby aj cena terapie boli správne a múdro investované prostriedky.

» « 

Cítim, že sa mi po terapii uľavilo aj psychicky, môže to mať spojitosť?

Určite áno. Pri ošetrení je veľmi dôležité aj celkové a cielené upokojenie a uvoľnenie samotného pacienta a to zásadne smerom zvnútra von, čo je pozitívny spôsob prúdenia životnej energie. Keďže toto prebieha zásadne zo slobodnej vôle pacienta, je to energia priamo zo zdroja absolútneho života – čistá a uzdravujúca – ducha ,dušu aj telo.

Ja do tohto procesu nijako nezasahujem, ani nedávam svoju vlastnú energiu, len stimulujem pacienta k takejto činnosti a umožňujem, aby sa to mohlo nerušene diať.

» « 

Je možné,aby som sa aj ja naučila napraviť si boľavé koleno, alebo niečo iné?

Áno je to možné. V rámci Vám prideleného času máte možnosť pýtať sa ma na čokoľvek, ukážem Vám a poradím, ako si môžete pomôcť sami doma, alebo to ukážem Vášmu partnerovi.

Je veľmi žiadúce, aby ste sa naučili čo najviac o sebe a spôsobe, ako si pomôcť, lebo toto Vám ostane už na celý život.

V konečnom dôsledku je správne a žiadúce, aby ste ma v podstate nepotrebovali a stali sa sebestačnými do maximálne možnej miery.

» « 

Hovoríte, že to „vidíte“. Zaujímalo by ma, čo a ako vidíte a kde ste sa to všetko naučili?

Tieto moje schopnosti sú darom, ktorý sa neustále snažím zveľaďovať a je naozaj pravdou, že mám vyvinutú schopnosť vidieť do ľudského tela a diagnostikovať polohu kĺbov, orgánov a aj činnosť systémov a hlavne vidieť spôsob nápravy.

Zaoberám sa tým „ako to funguje“ od roku 1996 a zásadným stimulom bol u mňa môj katastrofický zdravotný stav. Nič mi nepomáhalo, tak som začal študovať, ako zdravie vlastne funguje a čo sa s tým dá robiť.

 

Postupným spoznávaním súvislostí som sa od tela dopracoval k energii duše a k duchu, ako príčinnému faktoru všetkého. Toto moje poznanie sa snažím využívať pri mojej práci a byť nápomocný iným, aby podobne ako ja, mohli byť čoraz zdravší a šťastnejší zo samej podstaty svojho života.

Táto moja danosť je  vnútorná schopnosť ducha rozpoznať pravdu o všetkých a o všetkom, ktorou disponuje každý z nás a záleží na nás, ako žijeme a ako si tú schopnosť rozvíjame, zo samotného princípu a pre dobro všetkých.