Cenník

Cenník platný od 01.10.2017. Platí aj pre pacientov objednaných pred 01.10.2017..
Klientom, ktorí absolvovali komplexné ošetrenie 2x a viac poskytujeme zľavu 10 Eur. Všetky zľavy platia maximálne 3 roky po poslednej terapii.  Príklad:

…………………………Prvé ošetrenie………..90 Eur

…………………………Druhé ošetrenie……..80 Eur
…………………………Ďalšie ošetrenia………70 Eur

Na ošetrenie objednávame telefonicky na tč. 0905/477505. Sme schopní ošetriť pacientov ktorých váha nepresahuje 150 kg. Doba terapeutického výkonu: dospelí: 30 minút, deti: 20 minút. /v prípade potreby aj dlhšie/.Čiastočné ošetrenie max. 10 minút. 

1.Kompletné ošetrenie

Napravenie a  ošetrenie celého pohybového aparátu + chiropraxia vnútorných orgánov. A to všetko do maximálne možnej miery, vzhľadom na zdravotný stav pacienta.

Súčasťou.terapie.je.aj.akupunktúra

/ak to zdravotný stav umožňuje/.

Cena: dospelí: ………80+10* Eur Cena:deti.do15 rokov:60+10*  Eur *10 Eur je účtovaných len pri prvej.návšteve.a.zaradení.do.databázy ……………………………………….………………..                          2.Prednostné ošetrenie………….

………………

Sobota ……………..120 +10* Eur

Nedeľa a sviatok120 +10* Eur Deti do 15 rokov……..8+10* Eur

……………….

/*10 Eur je účtovaných len pri prvej návšteve a zaradení do databázy/

3. Čiastočné ošetrenie

 

Čiastočná krátka terapia aplikovateľná hlavne na pohybový aparát.

 

Cena dospelí …………….30 Eur.
Deti do 15 rokov ………..20 Eur

 

Ošetrenie slúži na čiastočnú úľavu a je určené pre stálych pacientov.
Nie je vhodné pre ťažké, rizikové a chronické stavy, alebo akútne bolestivé stavy.

 4.V.I.P. Prednostná terapia EXPRESS

Komplexné ošetrenie celého pohybového aparátu + chiropraxia vnútorných orgánov. Súčasťou terapie je aj akupunktúra /ak to zdravotný stav umožňuje/.
Po vzájomnej dohode priamo so mnou, maximálne  do 3 dní.

 

Cena dospelí ………………………..300 Eur
Deti do 15 rokov …………………….250 Eur

 

Klientom, ktorí absolvovali komplexné ošetrenie viac krát poskytujeme zľavy:
3x  a viac 30%
5x  a viac 50%

10x a viac 70%