Terapie

Terapie

Jak to probíha?

Pacient je svlečený do spodního prádla, bez ponožek a šperků, jsou diagnostikovány a postupně dávány na správné místo všechny části pohybového aparátu a vnitřních orgánů do maximálně možné míry vzhledem na zdravotní stav pacienta.

 

 

 

 

Masáž

Co je potřebné?

Je potřebné přinést lékářskou zprávu, když byla určena diagnóza související se zdravotními těžkostmi. Při závažnějších zdravotních těžkostech je vhodné si je sepsat na papír co všechno bolí a kdy. Je vhodné se před terapií osprchovat a nenatírat se olejem.

 

 

 

 

Kontraindikace:

V místě nálezu – pokročilá osteoporóza, anebo nádor, nezhojená rána, zlomenina mladší než 1 měsíc, akutní infekční onemocnění, vysoká horečka.

 

Věk:

Terapii můžou absolvovat všichni, od nemluvňat až po nejstarší jedince.

 

 

Když jste již vyzkoušeli všechno a nikdo Vám neumí pomoci, možná ani stanovit přesnou diagnózu, když nezabírají léky, nepomáhá masáž, rehabilitace, ani alternativní léčba, když Vás čeká operace a Vy si nejste jisti, že je potřebná, můžeme to zkusit spolu. Vždy lze něco s tím udělat, při jakékoliv diagnóze a stavu a Vy můžete být zdravějším člověkem, do takové míry, jakou je Vaše touha a víra v lepší život. Bude mi ctí s Vámi spolupracovat.

S úctou

              Zdenko Gašperák