Ochorenia chrbtice

Skolióza

Je vykrivenie chrbtice do strany – vpravo, vľavo, alebo ich vzájomná kombinácia.

 

Z hľadiska tvaru zakrivenia rozoznávame dva základné typy skoliózy. Za jednoduchý a najčastejší typ sa považuje tvar, kedy chrbtica pripomína písmeno C – tzv. Veľkooblúková skolióza.

 

Druhým typom je skolióza v tvare písmena S – tzv. Kompenzovaná skolióza. Tu dochádza k vychyľovaniu stavcov vpravo, aj vľavo. Okrem zakrivenia v hrudnej časti (napríklad oblúk vpravo) je toto vychýlenie kompenzované vychýlením vľavo v driekovej časti.

 

 

 

Hyperkyfóza – guľatý chrbát

Svoj vrchol má na úrovni 6 až 8 hrudného stavca. Je prejavom viacerých faktorov ako aj skolióza máva príčinu v nesprávnej polohe panvy a kostrče. Dôsledkom je nesprávne držane tela s predkloneným hrudníkom(často ako kompenzácia driekovej hyperlordózy). 

 

Táto poloha je najrozšírenejšia – pohodlná, pretože nevyžaduje žiadnu energiu. V tejto polohe však dochádza k oslabovaniu brušného svalstva a k jednostrannému zaťažovaniu platničiek, ktorých predná časť je stále stlačovaná, zadná časť vyťahovaná a následkom je jednostranné opotrebovanie

 

Medzi hlavné príznaky patria odstávajúce lopatky, hlava v predklone, sploštený hrudník a dopredu stiahnuté plecia. 

 

 

TERAPIA
Pri všetkých týchto diagnózach závisí od miery dislokácie štruktúr. Čím je väčšia, tým je potrebné väčšie úsilie moje, aj pacienta na pozitívnu zmenu stavu. Postup je taký, že sa zrovnáva celá os tela, od bedrových kĺbov cez kostrč, panvu až po jednotlivé stavce a tiež sa uvoľňujú príslušné svaly. Vo väčšine prípadov lumbálnej skoliózy je vidno okamžitý výsledok a ústup bolesti.

 

Hyperlordóza

Jej prejavom je nadmerné prehnutie v drieku.

Vyrovnaná kyfóza a lordóza

Sú to nedostatočné zakrivenia chrbtice.

Protrúzia disku

Je to vysunutie platničky bez poškodenia väzivového obalu.

Hernia disku

Je to vysunutie platničky s poškodením väzivového obalu.

A – laterálna- vtedy atakuje jeden koreň nervu vystupujúci z durálneho vaku.
B – paramediálna- atakuje obyčajne dva susedné korene.
C – mediálna – atakuje viac koreňov súčasne.

 

Lumboischiatický syndróm

Je to akútny, bolestivý stav, kedy dislokovaný stavec a jeho platnička, alebo stiahnutý sval atakujú ischiatický nerv. 

 

A – jednoduchý koreňový útlak – prejaví sa bolesťou a iritáciami – nie sú však porušené reflexy, ani svalová sila.
B – väčší útlak– spôsobuje oslabenie určitej svalovej skupiny, výpadok reflexov a citlivosti.

 

 

 

Piriformis syndróm

Jedná sa tak isto o atak sedacieho nervu, ktorého sa tento sval dotýka. Tento stav signalizuje, že príslušný nerv má z nejakého dôvodu málo miesta a z mojej praxe viem, že vždy je za tým dislokácia kĺbov. Bolesť je signálom energetickej nepriechodnosti po stiahnutí svalov.

 

 

TERAPIA
Postup je znovu veľmi podobný, ako pri skolióze. Uvoľnia sa a umiestnia na správne miesto všetky kĺby, panva, kostrč a jednotlivé stavce až po krčnú chrbticu. Veľmi často majú moji pacienti niekoľkonásobne vyrotovanú panvu a vnorenú kostrč do vnútra tela. Iba keď sú tieto časti na svojom mieste, má zmysel riešiť stavce a uvoľňovať cesty jednotlivým nervom. Robím to zásadne takto, pretože viem, že je to ten najlepší možný spôsob a aj to najdlhšie vydrží na správnom mieste. Pri protrúzii ,ventrolistéze, bulgingu disku a diagnózach, ktoré si nevyžadujú urgentný chirurgický zákrok nastáva po terapii a napravení takmer vždy okamžitý ústup bolesti a keďže sa všetko nachádza na najsprávnejšom možnom mieste, nastáva aj postupná regenerácia jednotlivých štruktúr.