Układy i organy wewnętrzne

Obrazy bólu

Układ trawienny

Układ trawienny to przewód o długości ok. 9m, który spełnia wiele funkcji. Układ ten jest niezbędny do magazynowania pożywienia, jego trawienia, usuwania odpadów procesu metabolizmu i do optymalnego wykorzystania substancji odżywczych.
Prawidłowe trawienie zależy również od sprawnego działania układu immunologicznego i nerwowego.

Trávenie
Schorzeń przewodu trawiennego jest bardzo wiele – zapalenie żołądka, zapalenie trzustki, marskość wątroby, wrzody, cysty, polipy, kamienie, w końcu zaniki funkcji trawienia i rak.

TERAPIA
Polega na uwolnieniu pojedynczych elementów przewodu trawiącego, bezpośrednio poprzez podnoszenie lub nastawianie pojedynczych organów, lub pośrednio, poprzez aktywne punkty korelujące z cechami poszczególnych organów. Uwolni się jelito grube, wyrównują się fragmenty jelita cienkiego, dźwiga się opadnięty żołądek i wszystkie organy wracają do swojego prawidłowego położenia. Pacjenci odczuwają wielką ulgę i leczniczy proces całego organizmu zostaje zdynamizowany.

Układ rozrodczy

Układ rozrodczy

Układ rozrodczy, pozafunkcją rozmnażania posiada również inne ważne zadania. W porównaniu z innymi układami ludzkiego organizmu jest bardzo mały, ale stanowi biologiczne centrum organizmu.

Macica
Schorzeń układu rozrodczego jest wiele. U kobiet są to przede wszystkim cysty, wrzody, wydzieliny związane z infekcjami, opadnięta lub obrócona macica, rak szyjki i inne. U mężczyzn są to przede wszystkim schorzenia jąder, prostaty i inne.

 

TERAPIA  – Nastawiona jest na mechaniczne uwolnienie – organy, w przypadku których jest to możliwe, przemieszczane są na swoją prawidłową pozycję – wyrównana zostaje obrócona macica, podnosi się całą zawartość jamy brzusznej w kierunku górnym, czym zmniejsza się ciśnienie oddziałujące na te organy.

Często konieczne jest uwolnienie gruczołów piersiowych a w niektórych przypadkach spazmów w pochwie, a u mężczyzn w obszarze jąder

Energetyczne – pacjent sam swoimi własnymi siłami uwalnia i kieruje biegiem życiowej energii do organów wewnętrznych.

Układy sterowania

Układ nerwowy

           Układ immunologiczny

    Układ hormonalny

 

 

układów i organów, , jak na przykład szeroko pojętych układów sterowaniai ich schorzeniach sytuacja jest taka sama. Są od siebie bezpośrednio zależne, ponieważ kiedy uwolni się jeden z nich, niesie to ze sobą pozytywne skutki dla wszystkich pozostałych. Wywiera się na nie wpływ najczęściej za pomocą aktywnych punktów.

 

Czytałem kiedyś, że zdiagnozowanych chorób jest ok 100 000, ale zdrowie jest tylko jedno. Przez długie lata staram się odnajdować to zdrowie i wzmacniać je. Stopniowo zdawałem sobie sprawę ze swojej duchowej podstawy, emocjonalnego połączenia duszy z ciałem – jak bardzo ważne jest odpuszczenie innym i sobie, jak pięknie jest czynić dobro innym i jak dobrze jest być zadowolonym z siebie i z własnego życia.

 

Z całego serca życzę również i Wam wszystkim, abyście znaleźli tą właściwą drogę.
Ja mogę Wam tylko pomóc jej szukać, otwarcie i ze wszystkich sił…

Z wyrazami szacunku

Zdenko Gašperák.