Pohybový aparát

Kostra
Kostrový systém

Chrbtica - Dietera Dorna

Kostra je základ, na ktorom je postavené celé telo. Kosti zohrávajú nezastupiteľnú úlohu pri krvotvorbe a fungujú aj ako zásobáreň rôznych minerálov.

 

Svalový systém

Svaly predstavujú asi polovicu objemu tela. V spolupráci s kostrou umožňujú pohyb a dodávajú telu energiu. Hladké svalstvo zabezpečuje základnú činnosť dýchacej, srdcovocievnej a tráviacej sústavy.

Chrbtica

Chrbtica je pevná, ale pružná opora hlavy a vzpriameného držania tela, ktorá umožňuje ohýbať a otáčať jeho hornou polovicou. Tridsaťtri prstencovitých kostí zvaných stavce je pospájaných systémom pohyblivých spojení. Medzi stavcami sú vložené pružné väzivové platničky z tuhej chrupavky. Tie sa pod tlakom splošťujú, aby tlmili nárazy. Počas energických pohybov sú platničky vystavené enormným silám, až niekoľko sto kilogramov na centimeter štvorcový. 

Detail stavca

Ochorenia chrbtice:

 • Skolióza
 • Hyperlordóza
 • Hyperkyfóza
 • Vyrovnaná kyfóza
 • Vyrovnaná lordóza
 • Protrúzia disku
 • Ischiatický syndróm
 • Piriformis syndróm a iné

Disky chrbtice

Kolenný kĺb

Koleno

Kolenný kĺb napriek svojmu jednoduchému vzhľadu patrí medzi najkomplikovanejšie kĺby. Zároveň ide o najviac namáhaný kĺb v ľudskom organizme. Skladá sa zo štyroch kostí. Najväčšia stehenná kosť sa spája s oboma kosťami predkolenia pomocou kĺbneho púzdra a väziva. Jabĺčko sa nachádza v prednej časti kolena a pri ohýbaní kĺže v stehennom kostennom záraze. Koleno sa pri svojom pohybe nielen vystiera a ohýba, ale zároveň vykonáva viaceré ľahké rotačné pohyby.

Čo sa týka funkčnosti – kosti zdravého kolena sú jeho pevnou oporou, svaly sú zdrojom pohybu a väzivá stabilizujú kĺb v jednotlivých polohách.

Ochorenia kolena

Ochorenia kolena:

 • Artróza
 • Artritída
 • Reumatoidná artritída
 • Poškodenie menisku
 • Pretrhnutie krížneho väzu a iné
TERAPIA
V mojej praxi sa pomerne často stretávam s bolesťou kolien. Je pozoruhodné, ako rýchlo je vo väčšine prípadov, po uvedení do optimálnej polohy, koleno schopné regenerácie. Znovu sa zrovnáva celá os tela, napraví sa koleno ,uvoľnia sa svaly a šľachy. Pri bolestiach spôsobených reumatoídnou artritídou je potrebné pracovať už aj s imunitným systémom – jedná sa o systémovú poruchu. Pri roztrhnutí väzov a značnom poškodení menisku je samozrejme potrebná operácia. V ostatných prípadoch veľmi odporúčam napraviť koleno,a vyhnúť sa ďalšiemu poškodzovaniu kĺbu a nepotrebnej operácii.

Bedrový kĺb

Bedrový kĺb

Bedrový kĺb pripojuje dolnú, voľnú končatinu ku kostiam panvy. Hlavicu tvorí stehenná kosť, jamka je na panvovej kosti. Guľovitá hlavica a hlboká jamka síce dovoľujú určitú mieru pohyblivosti do strán, ale potreba stability stoja a chôdze túto pohyblivosť limitujú. Bedrový kĺb a jeho správna poloha zásadne ovplyvňuje pozíciu celého skeletu, panvy, celej chrbtice a jednotlivých stavcov. Naj častejším ochorením kĺbu je koxartróza – artróza bedrového kĺbu, ktorej pôvod je potrebné hľadať takisto v nesprávnej pozícii jednotlivých častí kĺbu voči sebe a jeho následným poškodzovaním a degeneráciou.

Ochorenia bedrového kĺbu

TERAPIA
Veľa ľudí ktorí ku mne prichádzajú nemajú na správnom mieste bedrový kĺb, alebo rameno. Bedrový kĺb býva často vyrotovaný a veľmi bolí, ale dá sa vždy napraviť a väčšinou aj dobre drží na mieste. Ak máte koxartrózu odporúčam najprv bedrový kĺb napraviť a po mesiaci ísť znovu na vyšetrenie – väčšinou operácia už nie je potrebná a zachránite si kĺb. Ak kĺb nie je hybný do strán, veľmi bolestivý a hlavne nenávratne zničený, je operácia nevyhnutná.

Ramenný kĺb

Ramenný kĺb

Ramenný kĺb je pre unikátnu schopnosť veľkého rozsahu hybnosti a zároveň stability, jedným z najzraniteľnejších kĺbov. Chronická bolesť s obmedzením hybnosti je v mojej praxi veľmi častým javom. Najčastejší úraz ramena je jeho vykĺbenie – „luxácia„, alebo poškodenie väziva.


Degeneratívne zmeny – artróza. Postupné degeneratívne /artrotické /- zmeny na chrupavkách a kostiach ramena spôsobujú bolesti, ktoré limitujú hybnosť a silu ramenného kĺbu. Najčastejšie ide o impingement syndróm AC artrózu, keď dochádza ku vytvoreniu kĺbnych výrastkov a usadenín kalcia v šľachách ramena.

TERAPIA
Rameno je zásadne závislé od správnej pozície krčných stavcov, najmä C7, ktoré je potrebné napraviť ako prvé. Bolesť spôsobuje najmä dislokovaný ramenný kĺb. Asi polovicu bolestí ramena spôsobuje dislokovaná lopatka. Rameno sa dá opraviť vždy ak je ešte možný zdvih ruky, hoci nasilu a cez veľkú bolesť, ak je zrastené s lopatkou tak to nie je možné.